Fredmangroup logo
Takaisin blogiin
Asiakastarinat

Kotipizza: 300 ravintolan digitaalinen omavalvonta osaksi ketjun tiedolla johtamista

Pohjoismaiden suurin pizzaketju, Kotipizza, käsittää yli 300 itsenäisenä franchisingyrityksenä toimivaa ravintolaa. Ketjun menestys ja konseptin toimivuus perustuu tinkimättömään laatuun ja vastuullisuuteen. Miten Chefstein®-palvelun digitaalinen omavalvonta auttaa varmistamaan tätä?

Jutun kuvat: Kotipizza Group.

Jo 35-vuotias Kotipizza-ketju on suomalainen ravintola-alan instituutio. Sen pizzaluomuksia voi nauttia ympäri Suomea. Franchisingyrittäjiä ketjussa on yli 280.

Kotipizzan menu sisältää yli 20 pizzaa, joista useammassa on jonkinlainen oma twistinsä. Valittavana on myös taitetusta calzone-pizzasta versioituja Kotzoneja, Monster-pizzoja, lankkupizzoja sekä esimerkiksi dippejä.

Menua uudistetaan säännöllisesti, Kotipizzan verkkosivuilta voi tilata mielitekonsa itseä lähimmästä ravintolasta, luoda oman Perfetta-pizzan ja kanta-asiakkaana voi nauttia etuja koko ketjussa. Miten näin laaja ketju varmistaa, että jokainen ravintola tarjoaa asiakkaalle samanlaisen kokemuksen ja takaa ruokaturvallisuuden? Fredmanin Chefstein®-palvelulla on myös rooli tässä.

Vahva brändi matkalla kohti yhä vahvempaa tiedolla johtamista

Kotipizza Groupin kehitysjohtaja Janne Reimari.
Kotipizza Groupin kehitysjohtaja Janne Reimari.

Kotipizzan brändi on vahva, joten valinta ryhtyä ketjun franchisingyrittäjäksi on turvallinen. Kotipizza Groupin kehitysjohtaja Janne Reimari kertoo Kotipizza-ketjun panostavan myös yrittäjien kattavaan koulutukseen pizzan valmistuksesta oman yrityksen johtamiseen.

Konserni haluaa olla laaja-alaisen teknologisen kehityksen kärkijoukoissa. Digitaaliset palvelut ja tiedolla johtaminen nähdään sen tulevaisuuden menestyksen tekijöinä. 

”Todellinen datalla johtamisen aikakausi on ollut meillä käynnissä viimeiset viisi vuotta ja matka jatkuu. Haluamme tuoda kaiken tiedon yhteen ytimeen ja johtaa ketjun toimintaa yhdistetyllä datalla ja jakamalla siitä saatavaa tietoa ketjun käyttöön,” kertoo Reimari.

Digitaalisesta omavalvonnasta dataa ravintolaketjun kehittämiseen

Kotipizzan logo heijastuu ravintolan ikkunasta.
Kotipizza-kejtuun kuuluu noin 300 itsenäisenä franchisingyrityksenä toimivaa ravintolaa.

Kaikissa Kotipizza-ravintoloissa on käytössä digitaalisen omavalvonnan ja keittiöiden johtamisen palvelu, Chefstein®. Tätä edelsi Fredmanin aiempi digitaalisen omavalvonnan palvelu, joten edistyksellisemmän palvelun käyttöönotto oli luonnollinen jatkumo vuosia jatkuneelle yhteistyölle.

Chefstein® toimii osana Kotipizzan digitaalista infrastruktuuria ja osallistuu näin datan keräämiseen ketjun tiedolla johtamisen tukena. Tulevaisuuden visiona on, että sen tuottama data rikastaa muualtakin liiketoiminnasta saatavaa tietoa päätöksenteon ja ketjun kehittämisen tueksi.

Ammattikeittiöt ja niiden liiketoiminnan tunteva Fredman nähdään kumppanina, jonka kanssa Chefsteinin toiminnallisuuksia ja räätälöintiä Kotipizzan tarpeisiin tehdään yhdessä.

“Fredmanille on vuosien varrella kertynyt dataa [ammattikeittiöistä]. 300 Kotipizza-ravintolaa tuottavat sitä paljon lisää ja haluammekin osallistua Chefsteinin kehittämiseen tulevaisuudessa,” kuvailee Reimari yhteistyön luonnetta.

Chefstein® varmistaa ruokaturvallisuutta Kotipizza-ravintoloissa

Digitaaliseen, mahdollisimman automatisoituun omavalvontaan alussa keskittyvän Chefstein®-järjestelmän onnistunut käyttöönotto ravintolan arjessa varmistettiin Fredmanin kattavilla käyttäjäkoulutuksilla 1,5 kuukauden sisällä. Reimarin mukaan yrittäjiltä ei ole kuulunut merkittäviä kommentteja, minkä hän tulkitsee Chefsteinin osalta helppokäyttöiseksi käyttöliittymäksi.

“Ruokaturvallisuus on lähtökohta [Chefsteinin käytössä]. Haluamme olla vastuullinen ketju, jossa tiedetään hankinnoista alkaen, että raaka-aineet tulevat samasta paikasta ja että ruoka maistuu samalta joka paikassa. Se ei kuitenkaan maistuisi samalta, jos ruokaturvallisuus pettää”, sanoo Reimari.

Kotipizzan kokki viimeisteltt pizzapohjaa.
Kotipizza-ravintoloissa ruokakokemuksen tulee olla samanlainen.

Tehokas ja älykäs omavalvonta varmistaa tätä monesta ammattikeittiön toiminnan rajapinnasta. Kotipizza-ravintoloissa Chefsteiniin kerätään mittaustietoja kylmälaitteista ja ruokatuotannon eri vaiheista.

Digitaalinen omavalvonta tehostaa toimintaa

Kaikissa Kotipizza-ravintoloissa on käytössä samanlainen laitekanta. Chefsteinin potentiaali ruokaturvallisuuden varmistamisessa sekä yleisessä toiminnan tehokkuudessa on tällaisessa rakenteessa parhaimmillaan.

Yrittäjät voivat vertailla kokemuksiaan ja miettiä best practice -ratkaisuja mahdollisiin mittaustulosten poikkeamiin vertailukelpoisen datan pohjalta. Ketjussa rakennetaan ja ylläpidetään tällaista yhteisöllisyyttä alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Kotipizza Groupin kehitysjohtaja Janne Reimari tarkastelee Chefstein dataa.
Reimari tarkastelemassa Chefsteinin tarjoamaa dataa.

“Näkyvyys ravintoloiden ruokaturvallisuuteen koko Kotipizza-ketjun laajuisesti on tärkeää. Haasteet ja ongelmat voivat olla hyvin erilaisia. Tarkastelemalla tilanteita laajemmin voimme havaita koko ketjuun vaikuttavia haasteita tehokkaasti. Harvoin ongelmat johtuvat siitä, että ravintolassa tehtäisiin jotain väärin, vaan haasteita voi tulla vaikkapa jonkin tuotteen heikommasta säilyvyydestä tai tietyn alueen sähkökeskuksen toiminnasta,” kuvailee Reimari.

Tavoitteena on parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta kautta linjan, kun kaikissa ravintoloissa mitataan samat asiat samalla tavalla ja näin niistä voidaan keskustella ja pohtia ratkaisuja samalla tavalla. Tarvittavia muutoksia halutaan tehdä ennaltaehkäisevästi.

Chefstein® helpottaa päätöksentekoa ja tuo yrittäjälle turvaa

Siihen, miten Chefstein® palvelee Kotipizzan kaltaista ketjua on Reimarin mukaan kaksi kulmaa. Ensinnäkin yrittäjän pitää olla perillä siitä, kuinka ruokaturvallista oman yrityksen toiminta on. Ketjun näkökulmasta puolestaan myyntipäälliköt pysyvät ajan tasalla oman alueensa ravintoloiden tilanteista.  

Chefstein® avaa myyntipäälliköille näkymän kaikille ravintoloille yhteisten toimintojen tai tehtävien suorittamiseen. Se raportoi myös mahdolliset poikkeamat yhteisesti asetettuihin raja-arvoihin sekä tietoa hälytysten määrästä. Juurisyiden selvittely helpottuu.

“Kaikki mittausdata helpottaa päätöksenteossa. Kun päästään siihen, että ketjutasolla voidaan koota kaikkien jäähdytyslaitteiden lämpötilat, voidaan seurata kehitystä ja saada ketjun johtamisen tueksi infoa ihan uudella tasolla,” visioi Reimari.

Aistinvaraiset mittaukset jäävät historiaan. “Kenenkään ei tarvitse enää foliohattu päässä miettiä, mitä tehdään”, hän jatkaa pilke silmäkulmassa.

Chefstein® on jokaisen yrittäjän turva.


Chefstein® automatisoi ja auttaa ketjua ennakoimaan

Pizza menossa uuniin Kotipizza-ravintolassa.
Pizzoja uuniin menossa Kotipizza-ravintolassa.

On sanomattakin selvää, että digitalisaation tarjoama potentiaali ravintolakeittiöissä ja ketjutoiminnassa on Kotipizza-ketjulla askelmerkitty. Vaikka aktiivinen Chefstein®-käyttö perustuukin tällä hetkellä omavalvontaan, mahdollisuudet sen keräämän datan hyödyntämiseen toiminnan ennakoitavuudessa laajemminkin ovat Reimarin takaraivossa.

“Ideaalitilanne olisi se, että yksikään ravintolassa oleva laite ei ikinä menisi rikki ilman, että siitä ollaan jo ennakkoon tietoisia. Jos järjestelmän indikaatio sanoo, että nyt [jollekin laitteelle] tulisi tilata huolto, voi [käyttäjä] valita tehdäänkö näin vai ei,” hän tarkentaa.  

Mittausten kautta halutaan siis päästä ennakoimaan tilanteita yksittäisen franchiseyrityksen ja ketjun tasolla. Olennaista on myös se, että mittaukset ja työvaiheet on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Se voi auttaa yrittäjiä motivoimaan myös henkilökuntaa.

“Työpäivässä on tärkeämpiäkin tehtäviä kuin mittailu ja sen merkitseminen ruutuvihkoon,” summaa Reimari digitaalisen omavalvonnan hyötyjä ravintolahenkilökunnan näkökulmasta.

Kokeile Chefstein®-palvelua ilmaiseksi 30 päivän ajan!

Aloita ilmainen kokeilu