Fredmangroup logo

Ruokahävikin vähentäminen oman datan pohjalta palkitsee

Ruokahävikin vähentäminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Se tukee ruokaturvallisuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä veden- ja maankäytön kuormittavuutta. Hävikin minimointi on ehdoton vaatimus vastuullista liiketoimintaa harjoittavalle ravintola- ja matkailualanyritykselle.

Chefstein® auttaa seuraamaan ruokahävikkiä ja sen syitä, jotta voit ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin hävikin vähentämiseksi.

Smart Scale hävikkivaakamme mahtuu keittiön jäteastioiden alle ja automatisoi ruokahävikin seurannan. Langaton ja helposti siirrettävä vaaka on vaivaton ottaa käyttöön. Se alkaa välittömästi seurata ja analysoida keittiösi ruokahävikkiä reaaliajassa.

Chefstein mahdollistaa hävikinseurannan ilman merkittäviä muutoksia keittiön toimintaan.

Chefstein® accessories

Chefstein® Smart Scale

  • Langaton
  • Automaattinen hävikkitiedon siirtyminen Chefsteiniin®
  • Sijoita vaaka helposti jäteastioiden alle

Automaattinen hävikinseuranta

  • Analysoi pitkän ajan trendit
  • Säästä kuluja