Chefstein ansluter sig till CGI den 1.4.2024

Läs mer

Efter överföringen kommer CGI att tillhandahålla alla tjänster relaterade till lösningen. Mer information om Chefsteins lösning hittar du här.

Kontaktuppgifter

Gå till Chefsteins hemsida