Fredmangroup logo

Matsvinn, minskat

Att minska matsvinnet är nu viktigare än någonsin. Det är en väg mot förbättrad livsmedelssäkerhet och mindre utsläpp av växthusgaser som också minskar trycket på våra vatten- och markresurser. Inom restaurangbranschen är minskat matsvinn avgörande för att utveckla en hållbar verksamhet.

Chefstein® kan hjälpa dig att spåra ditt matsvinn och övervaka hur och varför mat slängs – så att du kan göra nödvändiga ändringar för att förhindra det.

Vår Perfect Kitchen Smart Scale passar under dina befintliga soptunnor och är ett effektivt sätt att automatisera avfallshanteringen. Den är trådlös, bärbar och enkel att installera, så att du omedelbart kan börja övervaka och analysera hur ditt matsvinn genereras i realtid.

Med Chefstein® kan du implementera din plan för övervakning av matsvinn utan att drastiskt förändra din verksamhet.

Chefstein® accessories